Οικονομία - Απασχόληση - Υγεία & Ανισότητες στο Νότιο Αιγαίο

Στόχος της απεικόνισης κοινωνικών δεικτών του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου είναι η ανοιχτή πρόσβαση σε γεωγραφικά, κοινωνικά στατιστικά που τηρεί το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης για τον πληθυσμό στο Νότιο Αιγαίο.

Περιλαμβάνει βασικούς δείκτες που αφορούν σε Δημογραφικά στοιχεία, Κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία, Εκπαίδευση, Υλική αποστέρηση & Ευπαθείς ομάδες και Υγεία με έμφαση στα τελευταία έτη.

Το Παρατηρητήριο, μέσα από τα δεδομένα που παρουσιάζει, παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο στους Δήμους της Περιφέρειας για τη χάραξη στοχευμένων δράσεων κοινωνικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, συμβάλει στην ισότιμη πρόσβαση και ενημέρωση όλων των πολιτών πάνω σε βασικούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες που καθορίζουν το επίπεδο διαβίωσης και την ποιότητα ζωής στο Νότιο Αιγαίο.

Δημογραφικά στοιχεία

Πληθυσμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

327820μόνιμοι κάτοικοι

Φύλο

34 Δήμοι

Group-1184.png

Πληθυσμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

309015μόνιμοι κάτοικοι

Φύλο

34 Δήμοι

Group-1184.png

Υλική αποστέρηση & Ευπαθείς ομάδες

Ποσοστό μελών νοικοκυριών Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) ανά νομό επί του συνόλου του πληθυσμού τους

Μέλη νοικοκυριών που λαμβάνουν το ΕΕΕ και είναι εγγεγραμένα στη Δ.ΥΠ.Α.

Έτος 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Μέλη νοικοκυριών Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) εγγεγραμμένα στη Δ.ΥΠ.Α. 21.40% 29.69% 9.07% 45.16% 43.98% 45.93%

Χωρική αποτύπωση της φτώχειας - Ποσοστό συγκέντρωσης δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)

Group-1215.png

Υγειονομικές υπηρεσίες

Υγειονομικές υπηρεσίες (2021)

Κάτοικοι ανά νοσοκομειακό κρεβάτι στην ΠΝΑ και την Ελλάδα

Πηγή Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ

Κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ της ΠΝΑ σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες της χώρας, 2019-2021 (σε €)

Πηγή Eurostat

Εξέλιξη της απασχόλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας (15-74 ετών) στην ΠΝΑ, την Ελλάδα και την ΕΕ27>2020

Πηγή Eurostat

Ποσοστιαία εξέλιξη έμφυλου χάσματος στην απασχόληση ανεξαρτήτου εργασιακής κατάστασης) στην ΠΝΑ, την Ελλάδα και την ΕΕ27>20

Πηγή Eurostat

Εκπαίδευση

Ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ηλικίες 18-24, στην ΠΝΑ, την Ελλάδα και την ΕΕ27>2020

Πηγή Eurostat

Ποσοστό νέων που δεν απασχολούνται ούτε συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (ηλικίες 15-29), στην ΠΝΑ, την Ελλάδα και την ΕΕ27>2020

Πηγή Eurostat